Brand- en sluitrondes

Voor een goede beveiliging zijn brand- en sluitrondes onmisbaar. Auxilia Beveiliging voert brand- en sluitrondes op vooraf afgesproken tijdstippen voor u uit, bijvoorbeeld aan het einde van de werkdag. Tijdens zo’n ronde wordt gecontroleerd of:

  • alle hekken, poorten, toegangsdeuren en ramen gesloten zijn
  • er geen verlichting of technische apparatuur onnodig is ingeschakeld
  • er geen onbevoegde personen meer aanwezig zijn in het pand
  • er geen sprake is van een brandgevaarlijke situatie
  • er geen sprake is van storingen aan de technische apparatuur
  • er geen lekkage is

Eventuele onregelmatigheden worden verholpen en gerapporteerd. Op die manier helpt Auxilia Beveiliging u met het voorkomen van schade door inbraak, brand, storingen of (water)overlast.

Neem contact op voor een vrijblijvende inventarisatie van de mogelijkheden.