Nieuwe richtlijn beveiliging persoonsgegevens

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) heeft een nieuwe richtlijn gepubliceerd voor het beveiligen van persoonsgegevens. Hiermee moeten onder meer werkgevers nog beter in staat worden gesteld de gegevens van werknemers goed te beveiligen. De richtlijn treedt officieel in werking op 1 maart 2013.

De richtlijn, Richtsnoeren Beveiliging van Persoonsgegevens (pdf) geeft aan wat het beveiligen van persoonsgegevens precies betekent en welke maatregelen er getroffen dienen te worden. Ook wordt uitgelegd hoe de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in dit kader toegepast kan worden. Het CPB controleert of bedrijven zich ook houden aan de richtlijn en de wettelijke voorschriften.